Polyfunkční dům Gabčíkovo

Typ návrhu: Rezidenční
Místo: Gabčíkovo

Rok: 2022
Vizualizace: @fibixstudio

Spolupráce: Ondřej Cigáník, Natália Darášová, Jakub Dytrich, Jakub Sedláček


Soutěžní návrh – 2. místo

Volnou inspirací pro návrh polyfunkčního domu se stala samotná říčka Čilíz tekoucí v těsné blízkosti pozemku a její přirozené meandrování v okolí města Gabčíkovo. Její klikatá cesta se propisuje do půdorysného řešení přední fasády stavby, která se zároveň tvarově přibližuje podobnému tvarosloví blízkého kulturního domu. Vodní element promítáme i do samotné fasády objektu, kde cihlová předfasáda pomocí perforací vytváří a umocňuje dojem vlnění. Vlnitý koncept se odráží i v nově vytvořené piazzetě ve formě organicky tvarovaných záhonů kopírujících objekt. Myšlenka vodního prvku je podpořena fontánou v srdci piazzety třemi vodními tryskami, které odkazují na tři stébla v erbu města Gabčíkovo.
Zatímco tyto formy hledají ideové propojení vodního prvku a říčky Čilíz, reálné propojení s touto řekou je realizováno prostřednictvím velkorysého amfiteátrového schodiště vedoucího od objektu k řece ze severní strany.