Návrh vstupního foyeru

Typ návrhu: Komerční
Místo: Praha

Rok: 2022

Spolupráce: Ondřej Cigáník
Vizualizace: @fibixstudio


Při návrhu rekonstrukce recepce pro softwarovou společnost bylo nutné vzít do úvahu i to, že prostor zároveň slouží jako foyer pro přilehlý přednáškový sál. Pro klienta jsme vytvořili dvě varianty. V jedné jsme z provozních důvodů ponechali recepci a šatnu na původním místě, v druhé jsme foyer přeorganizovali, aby poskytovalo více prostoru pro komerční využití ke kongresovému sálu.

Hmota recepce byla v obou případech opláštěna, aby obsluze poskytla pohodlnější pracoviště a skryla provozní “nepořádek”. Horizontální lamely vytváří vizuální bariéru, vpouští však do prostoru dostatek světla. Hmota recepce a šatny se vizuálně propisuje do geometrického stropu, kde struktura pomáhá koncentrovat osvětlení v nejvíce exponovaných místech.